Eu n'ha fat ün incumbenza da provedimaint tenor artichel 360 CCS e tila less conservar pro l'uffizi da stadi civil. Che n'haja da far?

  • El/ella sto far giò telefonicaming ün appuntamaint pro l'uffizi da stadi civil
  • El/ella sto esser abel/abla d'agir
  • El/ella sto as legitimar cul pass o culla carta d'identità

 

Che fa l'uffizi da stadi civil? 

  • A man da sia decleranza a bocca porta aint l'uffizi da stadi civil il lö da conservaziun da l'incumbenza da provedimaint i'l register da persunas
  • Incas d'üna incumpetenza da güdichar permanenta po l'autorità da protecziun d'uffants e da creschüts dumandar pro qualunque stadi civil dumandar per scrit il lö da conservaziun da l'incumbenza da provedimaint. L'uffizi da stadi civil da resposta in scrit a l'APUC. Uschè dess esser garanti, cha l'APUC possa examinar plü svelt pussibel vossa incumbenza da provedimaint e cha quella gnia resguardada.

 

Che nu fa luffizi da stadi civil?

  • Ingün deposit da l'incumbenza da provedimaint pro l'uffizi da stadi civil.
  • Ingüna cussaglianza pro'l scriver l'incumbenza da provedimaint. - ch'el/ella as volva perquai a l'APUC da seis lö da domicil, ad ün notar o giurist opür a la Pro-Senectuta.
  • Ingüna publicaziun o tour in deposit da uordens da paziaints. - ch'el/ella as volva perquai a la chascha d'amalats o al medi da chasa.

Contact

Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair

Uffizi da stadi zivil
Chasa du Parc
CH–7550 Scuol
Telefon: +41 (0) 81 861 00 08
E-Mail: stadizivil@ebvm.ch

Impressum